Άσκηση πριν το Γεύμα
Ιδίως, τη πρώτη ώρα μετά την άσκηση ο μεταβολισμός βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα καταναλώνοντας επιπλέον θερμίδες. Εάν η ένταση της άσκησης είναι πιο υψηλή θα καταναλωθεί περισσότερο γλυκογόνο για την παραγωγή ενέργειας που απαιτεί το μυϊκό σύστημα κατά τη διάρκεια της προσπάθειας, επιτρέποντας ευκολότερα στον οργανισμό μ’ ένα πλούσιο γεύμα υδατανθράκων μετά την άσκηση, να αποθηκεύσει περισσότερο μυϊκό γλυκογόνο, έτσι ώστε να αποφευχθεί η μετατροπή τους σε λίπος.

Στη περίπτωση αυτή το πλεονέκτημα της εύκολης αποθήκευσης γλυκογόνου τις πρώτες δύο ώρες μετά τον τερματισμό της άσκησης είναι παρόμοιο, τόσο σε περιπτώσεις αθλητών υψηλού επιπέδου, όσο και σε αθλούμενους για φυσική κατάσταση. Αποτυχία να αντικαταστήσει ο αθλούμενος τους υδατάνθρακες που κατανάλωσε κατά τη διάρκεια της μυϊκής προσπάθειας θα δυσχεράνει την απόδοσή του, ακόμη και σ’ ένα αθλούμενο που ασκείται ψυχαγωγικά.

Εάν η ένταση της άσκησης είναι πολύ υψηλή, όπως συμβαίνει σε άτομα με υψηλή φυσική κατάσταση, ενδέχεται να μειωθεί η όρεξη και να αποφευχθεί υπερκατανάλωση τροφής, όπως συμβαίνει καμιά φορά σε τέτοιες περιπτώσεις. Η μειωμένη όρεξη για τουλάχιστον μισή ώρα μετά από υψηλής έντασης προσπάθεια, πιθανόν να οφείλεται στην αύξηση της εσωτερικής θερμοκρασίας του σώματος. Ο προστατευτικός αυτός φυσιολογικός μηχανισμός φαίνεται να προφυλάσσει τον οργανισμό από επιπρόσθετη αύξηση της εσωτερικής θερμοκρασίας, μέχρι αυτή να επανέλθει στα φυσιολογικά επίπεδα για να ανταποκριθεί το σώμα στη διαδικασία της πέψης.

 

Thompson DA., Wolfe LA., Elkelboom B. Acute effects of exercise intensity on appetite in young men. Medicine Sciences in Sports and Exercise, 1988 20: (3), 222-227